Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Lipsticks απο ΜΑC


Αριστερα προς δεξιά-cyber,angel,myth,hue.
Αξιοσημείωτο θα ήταν να αναφέρω πως το angel είναι το υπό αριθμών ένα σε πωλήσεις ενώ το myth ακολουθεί στην δεύτερη με αξιοσημείωτες πωλήσεις επίσης